Bedankt voor het maken van jullie afspraak!


De algemene voorwaardes zijn van toepassing op uw gemaakte afspraak:


Als u vragen heeft of de afspraak wilt verzetten, neem dan contact met ons op.

De shoot in de studio is op de Markiezaat 17 5262 RA Vught, of anders afgesproken.

Buitenshoots vinden op afgesproken plek plaats.


Onderstaande informatie gaat over een geboekte fotoshoot.

Handige weetjes over Ringelbergfotografie!

1. Betaling gaat middels een factuur. 

Dit is pas na de shoot maar voor het afleveren van de foto's

2. Foto's worden door de klant zelf uitgekozen. Dit gaat door middel van een gallery. Deze foto's zijn nog niet bewerkt, zijn verkleint en zit een logo doorheen. Deze zijn niet geschikt om te delen op bijvoorbeeld Facebook. Deze foto's zijn minimaal bewerkt. 

3. Losse digitale foto's extra bestellen?

De kosten zijn 20,00 euro per stuk. Of kies voor een voordelige prijs voor een pakket. De pakketkosten worden meegestuurd met de voorbeeldfoto's na de shoot.

4. Grote groepen mensen? Deze shoots vinden buiten plaats. Mocht het slecht weer zijn mag deze kosteloos verplaatst worden naar een beter weer. Er is plek voor max 

6 personen per groep.

Eventueel zijn er binnenlocaties, deze zijn zelf door de klant te boeken bij bijvoorbeeld Koekbouw Veghel (noordkade) of de Spoorzone in Tilburg

5. Binnen een paar dagen kunnen de foto's worden gekozen. Binnen 3 weken (of anders afgesproken) na de definitieve keuze van de klant en betaling krijgt de klant de foto's door middel van een download link verstuurd.

6. Foto's die ik deel op facebook op website zijn met toestemming van de klant geplaatst. Ik doe niets zonder toestemming.

7. Ik bewaar alle foto's zolang mogelijk. De kosten van het opnieuw verzenden kost 49 euro. Daarin zitten de kosten van opslag en tijd om ze te zoeken en te verzenden.

8. De keuze is meestal tussen de 40 a 100 foto's

9. Werkgebied is heel Nederland, altijd in overleg.

10. Buitenshoots vinden plaats op plekken in en om Vught of anders afgesproken.

11. fotografe werk met Nikon fullframe fotografeert op raw

12. Er wordt 1 uur gereserveerd per foto-shoot. Kom op tijd.
Algemene voorwaarden.

Bij het maken van een afspraak met Ringelberg fotografie, hierna genoemd: de fotografe, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Auteursrecht: 

Het auteursrecht betreffende de gemaakte foto’s ligt bij de fotografe. Het is niet toegestaan dat derden, zonder toestemming en naamsvermelding een foto publiceren. De foto’s worden rechtenvrij geleverd aan de opdrachtgever, hetgeen onbeperkt gebruik alleen voor die opdrachtgever betekent.

Bij niet nakomen van deze voorwaarden komt de fotografe een 100 % vergoeding toe van het gehanteerde tarief. Tarief voor het onrechtmatig gebruik van foto's zondernaamsvermelding of toestemming voor commercieel gebruik is 250 euro per foto.

Na de levering van de digitale bestanden aan de klant, is de fotografe niet verplicht deze bestanden te bewaren.

Hoewel deze in de regel 1 jaar na de shoot nog bewaard wordt kan deze met een vergoeding van €50 euro terug gevonden worden.


2. Boeking

Een boeking kan gemaakt worden door gebruik te maken van het boekingsagenda op www.ringelbergfotografie.nl, Een fotosessie mag kosteloos worden geannuleerd tot 48 uur voor de fotoshoot.

Annuleren/verplaatsen kan telefonisch of per email, uiterlijk 48 uur van te voren. Bij een annuleren binnen 48 uur voor de afspraak wordt 50% in rekening gebracht.

Foto’s op locatie zullen bij zonnig en bewolkt weer gewoon doorgaan. Bij extreme weersomstandigheden als slagregen, storm en onweer, is de fotograaf ten alle tijden bevoegd om de opdracht zonder extra kosten te annuleren of te verplaatsen.

Bij een fotoshoot; In geval van ernstige omstandigheden die het uitvoeren van de opdracht voor de fotograaf onmogelijk maken, zoals ziekte, zal de shoot kosteloos verplaatst worden naar een andere datum.

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de fotoshoot korter duurt dan doorgaans gebruikelijk is. Ook loopt u het risico dat de afspraak geannuleerd wordt wegens het ontstane tijdgebrek. Ringelberg Fotografie brengt dan wel 50% van de afgesproken prijs in rekening.


Annulering:

Annulering van de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever is gratis tot 48 uur voor de fotoshoot. Hierna wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Annulering van de opdrachtovereenkomst door de Fotograaf, moet de Fotograaf in het uitzonderlijke geval dat de Fotograaf ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, de Opdrachtgever de al gedane betalingen volledig terugbetalen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor de al gemaakte kapper, visagie kosten of het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten 

Portretrecht:

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotografe om de gemaakte foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik zoals social media, website, etc. Tenzij door de klant dit vooraf anders is aangegeven. De fotografe zal vooraf toestemming aan de klant vragen wanneer de gemaakte foto’s gebruikt zullen worden voor drukwerk, zoals flyers, visitekaartjes of ander promotiemateriaal.

Bij zakelijke opdrachten dient het doel van de opdracht en hoe de foto’s gebruikt zullen worden, vooraf duidelijk te worden aangegeven. Onbeperkte licentie van de beelden is alleen na toestemming van de fotografe mogelijk.


Annulering:

Annulering van de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever is gratis tot 48 uur na de definitieve reservering. Hierna wordt het volledig bedrag in rekening gebracht.

Annulering van de opdrachtovereenkomst door de Fotograaf, moet de Fotograaf in het uitzonderlijke geval dat de Fotograaf ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, de Opdrachtgever de al gedane betalingen volledig terugbetalen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor de al gemaakte kapper, visagiekosten of het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten.


 

Bestanden:

De digitale fotobestanden worden enkel in jpeg aangeleverd, tenzij anders is afgesproken, bijv. ten behoeve van drukwerk.

Het is niet toegestaan om de digitale fotobestanden online te plaatsen dan dat ze zijn aangeleverd, bijv. aangesneden of bewerkt.

Als de digitale fotobestanden elders worden afgedrukt is de fotografe niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

 

Copyright:

Het is niet toegestaan om beelden of teksten uit de website van de fotografe te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming.

 

Offerte:

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een deel van de prijs.

Alle offertes en aanbiedingen van de fotografe zijn vrijblijvend, ook indien daar een termijn in is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

Alle prijsopgaven in offertes en aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, tenzij anders is vermeld.

Indien de fotografe voor verzending van de ingekochte zaken zorg draagt, brengt de fotografe de transport-, verpakkings-, ontwerp-, en advieskosten bij de klant in rekening.

Zolang de fotografe de aanvaarding aan de klant niet schriftelijk heeft bevestigd, kan de fotografe de aanbieding of de offerte herroepen of wijzigen.

 

Vergoeding:

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotografe opgeven offerte van toepassing.

Indien aannemelijk is dat de fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zullen ook deze kosten en/of dit meerwerk in rekening worden gebracht.

In geval van overmacht of falen van techniek is de fotografe aansprakelijk voor niet meer dan de overeen gekomen vergoeding.

 

Factuur en betaling:

Alle offertes, prijsopgaven, begrotingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

De prijs is vermeld in euro’s.

Tenzij anders is vermeld zijn de prijzen inclusief 21% Btw of 9% btw, exclusief reiskosten, eventuele verzendkosten en overige ingekochte zaken.

De betaling geschiedt, tenzij anders is overeengekomen na de shoot plaats via een bankbetaling.

Betalingen van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Levering en verzending:

De levering van het product is afhankelijk van de opdracht. Dit wordt per opdracht afgesproken.

Bij levering van fotoproducten, zoals bijv. afdrukken, canvasdoeken, etc. is de fotografe afhankelijk van derden.

De termijn voor levering van deze producten wordt door de fotografe in redelijkheid vastgesteld.

De fotografe is vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie de fotografe werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

De verzendkosten van fotoproducten worden in rekening gebracht bij de klant.

De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke of mondelinge opdracht of overeenkomst door de leverancier wordt ontvangen.

Overschrijding van levertijden door welke oorzaak dan ook, geeft geen recht op korting of schadevergoeding tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Aansprakelijkheid:

De fotografe is niet aansprakelijk voor schade aan de leveringen tenzij er sprake is van nalatigheid door de fotografe.

De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden.

De foto’s op social media en de website van de fotografe zijn eigendom van de fotografe.

Bezoekers kunnen de foto’s bekijken, maar de foto’s zijn niet bestemd voor publicatie door derden.

De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of indirect gevolg ten gevolge van het uitblijven van resultaat.

De fotografe kan niet aansprakelijk gesteld worden door lichamelijk dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens de fotosessie op locatie of in de studio.

De fotografe verplicht zicht de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op de website is geplaatst, ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed.

De fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de website of het gebruik van informatie die op de website wordt verstrekt.

De fotografe behoudt zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Bij gebruik van de diensten in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Het is mogelijk dat de klant op zijn of haar beeldscherm de kleuren of de helderheid van het product anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotografe is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

 

Bevestiging en annulering:

Bevestiging van een fotoshoot geschiedt door middel van een e-mail. Na bevestiging wordt de datum vrijgehouden en kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Annuleren van de fotoshoot dienst maximaal 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak gedaan te worden per e-mail.

Bij annulering van de opdracht door de klant, worden door de fotografe de gemaakte onkosten in rekening gebracht.

Dit bedrag is minimaal de helft van het offerte-bedrag van de geplande opdracht.

Bij geen goed weer voor het gewenste resultaat wordt de opdracht op korte termijn verplaatst.

Er wordt niet gefotografeerd in de regen of andere slechte weersomstandigheden. De fotografe maakt de definitieve beslissing daarover.

 

Overmacht:

De genoemde levertijd voor levering van zaken alsmede het verrichten van andere diensten door de fotografe wordt met de periode verlengd, gedurende welke de fotografe door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de zijde van de fotografe is sprake ten gevolge van inbraak, waterschade, brand, energiestoringen, vertraging tijdens transport, etc.

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd zijn zowel de klant als de fotografe bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dit geval heeft de fotografe onverminderd het bepaalde, slechts het recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

 

Klachten:

Klachten inzake het geleverde werk van de fotografe, dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vijf werkdagen na levering van het product, schriftelijk aan de fotografe te worden gemeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk af te leveren voor het afgekeurde werk.


Toch liever nog even persoonlijk contact? Bel gerust op 06-43211321 of mail je vragen naar info@ringelbergfotografie.nl


Ringelberg fotografie ringelberg fotografie, gevestigd aan Markiezaat 17 5262RA Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ringelberg fotografie Markiezaat 17 5262RA Vught 0643211321

Linda Ringelberg is de Functionaris Gegevensbescherming van ringelberg fotografie Hij/zij is te bereiken via info@ringelbergfotografie.nlPersoonsgegevens die wij verwerken

ringelberg fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens, alleen als deze werkelijk nodig zijn

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ringelbergfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ringelberg fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals de foto's en de producten

- Ringelberg fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming

ringelberg fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ringelberg fotografie) tussen zit. ringelberg fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: pixieset, moneybird

– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat je invult op Ringelberg fotografie en dat per e-mail gmail). Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij per e-mail.

– Voor offertes en facturen gebruik ik Moneybird. In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. 

– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden via pixieset en opgeslagen op een NAS. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op Ringelberg fotografie en/of social media als Instagram, Facebook & Linkedinn . Via een toestemmingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


ringelberg fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

De foto's worden op schijven zolang mogelijk bewaard met een minimale termijn van 6 maanden, hierna kan een harde schijf niet garanderen deze nog te volstaan.

Foto's die online geplaatst mogen worden, worden pas verwijdert na aanvraag.Delen van persoonsgegevens met derden

ringelberg fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het leveren van producten.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ringelberg fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ringelberg fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegeven overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ringelbergfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ringelberg fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ringelberg fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ringelbergfotografie.nl